Kvalitātes vadības sistēma

Kvalitātes vadības būtība ir spēja pastāvīgi uzlabot organizācijas procesus, padarot tos pēc iespējas efektīvākus (lētākus, ātrākus u.tml.) un novēršot kļūdu jeb neatbilstību rašanos. 

Kvalitātes vadības pamatprincipus būtībā definējis W.E. Demings, kurš tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem mūsdienu kvalitātes vadības pamatlicējiem. Pamatprincipi izriet no tā sauktā Deminga apļa – PLĀNO – DARI – PĀRBAUDI – RĪKOJIES. Nepārtrauktas pilnveidošanās princips ir pamatā jebkurai no pieejām kvalitātes vadībai organizācijā, neatkarīgi no tā, vai kvalitātes vadības sistēma tiek veidota atbilstoši ISO 9001 standartam vai pārvaldības sistēma balstās uz EFQM vai kādu no citiem izcilības modeļiem. Tādējādi var teikt, ka vispārīgie kvalitātes vadības principi ir:

 • nepārtraukta pilnveidošanās (plānot-darīt-pārbaudīt-rīkoties) 
 • procesu pieeja (plānot; rīkoties) 
 • uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana (pārbaudīt) 
 • meklēt problēmu cēloņus, nevis vainīgos (pārbaudīt – rīkoties)

ISO 9001 (ISO – International Organization for Standardization) ir starptautisks standarts, kas attiecas uz kvalitātes vadību. Tas ir piemērojams jebkurai organizācijai, jebkuram biznesa sektoram un darbībai. Tā pamatā ir 8 kvalitātes vadības principi (labas biznesa prakses pamatprincipi): 

 1. Darbība vērsta uz klientu apkalpošanu 
 2. Pārvaldība 
 3. Cilvēku iesaistīšana
 4. Procesu pieeja 
 5. Sistēmiska pieeja vadībai
 6. Nepārtraukta uzlabošana 
 7. Uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana 
 8. Abpusēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem

EFQM (European Foundation for Quality Management Excellence model) izcilības modelis  ir pašvērtējuma veikšana uzņēmumā pēc deviņiem EFQM izcilības modeļa kritērijiem:

 1. Vadība,
 2. Darbinieki,
 3. Politika un stratēģija,
 4. Partnerattiecības un resursi, 
 5. Procesi, 
 6. Darbinieku rezultāti,
 7. Ar klientiem saistītie rezultāti,
 8. Ar sabiedrību saistītie rezultāti,
 9. Galvenie darbības rezultāti.

EFQM Izcilības modelis ļauj plašāk un dziļāk izvērtēt uzņēmuma darbību visos tā aspektos un noteiktu nepieciešamās pilnveidošanas darbības.

EFQM Izcilības modelis var tikt pielietots gan kā nākamais solis pēc ISO 9001 standarta ieviešanas, gan kā neatkarīgs instruments vadības sistēmas pilnveidošanai.

Ieviešot kvalitātes vadības sistēmu, ieguvumi:

 1. Nodrošināsiet nemainīgi labu kvalitāti savām precēm vai pakalpojumiem;
 2. Nozīmīgi palielināsiet savu konkurētspēju;
 3. Iegūsiet klientu un sadarbības partneru uzticību;
 4. Uzlabosiet vadību un citus procesus (komunikāciju, plānošanu u.c.) savā uzņēmumā;
 5. Uzlabosiet sadarbību ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem;
 6. Ietaupīsiet resursus, novēršot kļūdas un liekas darbības – no preču vai pakalpojumu radīšanas līdz pat piegādei;
 7. Iegūsiet sertifikātu kā papildus mārketinga instrumentu – starptautiski atzītu kvalitātes apliecinājumu
Atpakaļ