Risku vadība

Risku vadība ir:

 • process, kuru realizē organizācijas vadība un citi darbinieki;
 • kuru izmanto stratēģijas definēšanā un 
 • kurš aptver visu organizāciju;
 • kas veidots, lai:
          - identificētu iespējamos notikumus, kuri var ietekmēt organizāciju, un 

          - vadītu riskus, lai tie būtu atbilstoši organizācijai pieļaujamam riska līmenim (riska apetītei) , un 

          - sniegtu zināmu pārliecību, ka organizācijas mērķi tiks sasniegti.

Risks  - līmenis/pakāpe, kādā nezināmi nākotnes notikumi var ietekmēt organizācijas spēju sasniegt tās mērķus.

Auditora loma risku vadībā (atbilstoši standartam):

 1. palīdz organizācijai, identificējot un novērtējot būtiskākās riska jomas un sniedz ieguldījumu vadības un kontroles sistēmas uzlabošanā;
 2. uzrauga un novērtē uzņēmuma risku vadības sistēmas efektivitāti;
 3. novērtē risku jomas uzņēmuma darbībā, korporatīvajā vadībā un informācijas sistēmās attiecībā uz: 
 • finanšu un saimnieciskās darbības informācijas ticamību un godīgumu;
 • darbības mērķtiecību un efektivitāti;
 • aktīvu drošību;
 • atbilstību likumiem, noteikumiem un līgumiem.

Risku vadības ieguvumi:

 1. Komforta sajūta organizāciju vadītājiem;
 2. Skaidrs priekšstats par iespējamajiem notikumiem un to ietekmi uz organizāciju, kā arī jomām, kurās netiek izmantotas iespējas;
 3. Labākas kvalitātes vadības informācija un informācijas apmaiņa organizācijas iekšienē;
 4. Skaidri definēti biznesa principi organizācijas iekšienē un arī ārpus tās;
 5. Organizācijas darbinieku izpratne par organizācijas darbības principiem, svarīgākajiem riskiem un to lomu risku vadības procesā;
 6. Organizācijas darbinieku motivācija orientēties uz kopējiem mērķiem.
Atpakaļ