Noteikumi

Mēs strādājam ievērojot Latvijas likumdošanu un starptautiskos standartus atbilstošā jomā: